Oto skutki braku REALIZACJI ZALECEŃ            
Przeglądu Technicznego                     
Biuro Obsługi Nieruchomości
ESTIMA
43-100 Tychy
ul.Budowlanych 166

tel: 887-455-262

 
 
Działamy od marca 1994 r.
Licznik odwiedziń 

monitoring pozycji --
   

"Trze­ba się uczyć na cudzych błędach.
Nie star­czy cza­su, aby wszys­tkie
po­pełnić samemu."

 


  

 
 
  
 
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
 
Nowości
 

Firma inżynierska, działająca  od marca 1994r.  Od ponad 20 lat na rynku :)  


 

Zakres oferowanych usług

 • Wyceny nieruchomości

  Wycenyn środków trwałych

  Biegły Rzeczoznawca Majątkowiy - uprawnienia państwowe

 •  Oceny stanu technicznego budynków i budowli
  /przegląd półroczy, roczny i pięcioletni/
  Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r., art.62.
  - ustalenie stopnia zużycia technicznego
  - analiza potrzeb remontowych


  przeglądy w branży:
  - konstrukcyjno-budowlanej
  - instalacji sanitarnej
  - instalacji elektrycznej

 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych
  - doradztwo

  -
  uzupełnianie istniejących opracowań
  - wskazówki i
  uwagi dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg

 • Projekty inwentaryzacyjne w branżach: 

   • architektonicznej
   • konstrukcyjnej

   • instalacyjnej

 • Analizy rynku nieruchomości

 • Minimalizacja kosztów inwestycji -> patrzy zakładka obniżenie kosztów

 • Badania kamera termowizyjną budynków i budowli oraz przyłaczy i rozdzielni elektrycznych

  


Miejsce na link sponsorowany :) zadzwoń
887-455-262